Kích hoạt - Các gói cước - Vùng phủ sóng 3G của:
  MobiFone 3G   Viettel 3G
Vietnamobile