Downlink up 43.2 Mbps
Uplink up to 5.76 Mbps
Công nghệ MIMO
sử dụng 2 Antenna
KM SIM 3G Vinaphone
1,8GB x 12 Tháng

 
Giá: 1.350.000 VN?
Downlink up 43.2 Mbps
Uplink up to 5.76 Mbps
10H làm việc liên tục
10 User truy cập WiFi
3000mAh Batterry
Auto APN (500 mạng)
KM SIM 3G 1,8GB x12Th

 
Giá: 2.500.000 VN?
Downlink up 43.2 Mbps
Uplink up to 5.76 Mbps
10H làm việc liên tục
10 User truy cập WiFi
Batterry 3000mAH
KM SIM 3G 1,8GB x12Th

 
Giá: 2.500.000 VN?
Downlink up 21.6 Mbps
Uplink up to 5.76 Mbps
5h làm việc liên tục
10 User truy cập WiFi
KM SIM 3G Vinaphone
1,8GB x 12 tháng

 
Giá: Lin h?
Downlink up 42 Mbps
Uplink up to 5.76 Mbps
Support TEMS
Chipset : MDM 8220
OS : Windows, MAC

 
Giá: 1.450.000 VN?
Downlink up 28.8 Mbps
Uplink up to 5.76 Mbps
Công nghệ MIMO
sử dụng 2 Antenna
Support TEMS 10.0.5


 
Giá: Lin h?
Kích hoạt - Các gói cước - Vùng phủ sóng 3G của:
  MobiFone 3G   Viettel 3G
Vietnamobile