Downlink up 43.2 Mbps
Uplink up to 5.76 Mbps
10H làm việc liên tục
10 User truy cập WiFi
3000mAh Batterry
Auto APN (500 mạng)
KM SIM 3G 1,8GB x12Th

 
Giá: 2.000.000 VN?
Download 28.8Mbps
Upload     5.76Mbps
4 cổng LAN
3G Gateway
WiFi B/G/N
 
 

 
Giá: 1.900.000 VN?
Downlink up 42 Mbps
Uplink up to 5.76 Mbps
Support TEMS
Chipset : MDM 8220
OS : Windows, MAC

 
Giá: 990.000 VN?
Kích hoạt - Các gói cước - Vùng phủ sóng 3G của:
  MobiFone 3G   Viettel 3G
Vietnamobile